İş ve Yaşam: Dengeyi sağlamak mümkün mü?

 

Size yapılmış bir araştırmadan bahsetmek istiyorum:

Hepimiz biliyoruz ki; iş-özel yaşam dengesi, yaşam doyumu ile yakından ilgilidir. Çalışanlarının zamanlarının büyük bölümünü geçirdikleri iş ortamında olumsuz duygular yaşamaları, yaşam doyumlarını düşürmekte, bu durum özel hayatlarını da olumsuz etkilemektedir. Böylelikle iş-özel yaşam dengesi iş-özel yaşam çatışmasına dönüşüp mutluluğu gölgelemektedir.

İstanbul’da çalışanları içine alan bir araştırmada1, iş hayatlarını 1-10 arasındaki bir ölçekte değerlendirmeleri istenmiştir. Katılımcılar, kısa zamanda fazla iş yüküyle meşgul olduklarını (6,41) ve işlerinin çok stresli olduğunu (6,27) bildirmişlerdir. “İşimi severek yapıyorum” ifadesi (5,50) ortalamayla alt sıralarda yer almıştır. Bu sebeple, yaşam doyumu kavramı çalışanları mutlu edecek bir iş ortamını düşündürmektedir. Dan Buettner tarafından National Geographic’in dünya çapında yürüttüğü araştırmada2 mutluluğu etkileyen altı alan ortaya çıkmıştır. Bu alanların neredeyse tamamı aşağıda görüleceği gibi doğrudan veya dolaylı olarak çalışma hayatı ile ilgilidir.

  • İçinde yaşanılan toplum
  • İş ortamı
  • Sosyal hayat
  • Finansal koşullar
  • Ev (barınma koşulları)
  • Benlik algısı

(Kaynak: Kaynak Baltaş Dergisi)

İşinizi ve özel hayatınızı net bir şekilde ayırmanız ne kadar mümkün? Saat 18.00 oldu mesai saatiniz bitti, bilgisayarınızı kapatıp eve gidiyorsunuz, ertesi sabaha kadar hiç mi işi düşünmüyorsunuz? İşinizle ilgili hiç mi telefon gelmiyor? Ertesi gün yapacağınız sunumla ilgili hiç mi hazırlık yapmıyorsunuz? Hafta sonları işinizle ilgili konferanslara, organizasyonlara katılmanız gerekmiyor mu? Eş dost çevresinde size işinizle ilgili birçok soru sorulmuyor mu? Kimi zaman saatlere varan sohbetlere girmiyor musunuz? Kısacası, gününüzün dolayısıyla yaşamınızın çoğunu ayırdığınız mesleğiniz sizi siz yapan kimliğiniz haline gelmiyor mu? İş yaşamınızın içine tamamen nüfuz etmiş sizin kimliğinizi, varoluş sebebinizi tanımlamaya başlamışken, özel yaşamınızdan nasıl ayırabilirsiniz? İşi özel hayatınızın ne kadar dışında tutmak sağlıklı? Bu dengeyi nasıl kurmak gerek?

Özellikle bir de ‘’kariyer yapan kadınların çalışma hayatı’’ söz konusu olunca işin rengi değişiyor: İş aile dengesinden bahseder oluyor. Kadının rolleri iş dışında erkeğin rollerinden daha karmaşık. Anne, eş, ev hanımı, organizatör gibi birçok şapka giymesi gerekiyor. Tam zamanlı çalışsa da, şirketin en tepesinde yönetici veya patron olsa da, bu rollerinden muaf olamıyor.

Beklenti: Süper Kadın Olmak:)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir