Ekip Olmanın Gücü

Bugün ekip çalışmasının önem kazandığı iş hayatında, liderliğin önemi daha da artmıştır. Bir şirketin başarılı olması, çalışanlarına gurur ve mutluluk vermesi, uzun dönemde kârlılığını sürdürmesi, rekabet ortamında varlığını sürdürmesi ekip çalışması ile mümkündür.

“Potansiyel” dergisinde çıkan yazımdan

Ekip Olmak Nedir?

Ortak bir amacı olan ve ortak hedefler için çalışan,
Üyelerin kişisel başarısı diğer üyelere bağlı olan,
Üzerinde anlaşma sağlanmış, sinerji yaratılmış, ortak bir inanç ve değerler sistemine sahip olan,
Üyelerin bilgi ve becerilerinin birbirini tamamladığı bireyler topluluğudur.

Ekip Olmanın Önemi

Bir orkestraya benzetilebilecek ekip çalışması ve takım ruhuna sahip olmak günümüzde sinerjinin önemine inanan kurumlarda en çok üzerinde durulan konulardan biridir. Değişimin bir parçası olabilmek, geleneksel kalıplardan uzaklaşabilmek için vizyona giden yolda hedefleri gerçekleştirmek adına uyumlu bir ekip ve bu ekibi iyi yöneten bir lider olması önemlidir. Şirketlerde üzerinde çalışılması gereken bir işi uygulayabilmek için bile farklı bölümlerle, departmanlarla, farklı şirket gruplarıyla hatta bazen rakiplerle bir araya gelinip ekip oluşturulması gerekebilir. Özellikle de konfor alanından çıktığımız, dijitalleşmenin ön planda olduğu bu günlerde teknoloji sayesinde insanlar çok farklı şekillerde (sosyal medya iletişim becerileri) çalışmaktadır. O nedenle bilgi, problem çözme ve uygulamanın bir araya getirilebilmesinin başarısı, iyi ekip çalışmasına, iş birliğine ve esneklik becerilerinin iyi olmasına bağlıdır. Dijitalleşmenin sonucu olarak ekip şeklinde çalışabilmeyi başarmak insanlara karmaşık organizasyon çözümleri geliştirmelerine de yardımcı olmaktadır. Çağ ekip çalışması çağıdır.

Ekip çalışmasının yüksek performans gerektiren işlerde başarıya ulaşabilmesi ve ideal bir ekip olmak için birbiri içine geçmiş 3 erdem vardır.

Alçakgönüllü Olmak: Büyük ekip oyuncuları aşırı egodan ya da mevki kaygısından yoksundur.  Başkalarının katkılarını dile getirmede aceleci, kendilerininkine dikkat çekmekte yavaştırlar. Övgüyü paylaşırlar, kendileri yerine ekibi öne çıkarırlar, basariyi bireysel değil kolektif olarak tanımlarlar. 

Verim katmak ve tutkuyla çalışmak: Güçlü bir iş ahlakına sahip olmak demektir. Böyle insanlar her zaman için daha fazlasını ararlar ve böyle insanların hemen hemen çoğu zaman daha çok çalışmaya zorlanmaları gerekmez. Çünkü kendi kendilerini motive ederler ve gayretlidirler. Sürekli olarak bir sonraki adimi ve bir sonraki fırsatı düşünürler. 

Duygusal zekâya sahip olmak: Kişiler arası etkileşimde uygun ve farkında olabilme becerisiyle ilgilidir. Zeki insanlar genellikle bir grup ortamında neler olup bittiğini ve diğerleriyle nasıl en etkili biçimde etkileşebileceklerini ve insanın dinamiklerini, bir şeyleri nasıl söyleyip, yapıp çevrelerindekiler üzerinde olumlu bir sonuç alabileceklerini bilirler. (Kitap:İdeal Ekip Oyuncusu, Patrick Lencioni)

(Video: TEDxUniversityofNevada, Patrick Lencioni)

                              

İyi Bir Ekip Oluşturma Basamakları;

Tutkuyla bağlanılan bir iş üzerinde büyük emek sarf ederek bu temel taşlarla çalışan insan grubu, ekip oluşturma basamaklarını da kullanarak tıpkı bir yapbozun parçaları gibi birbirinden farklı fakat birbirlerini tamamlayan bir bütüne dönüşebilirler. Bu basamaklar aşağıdaki gibidir;

Ekip misyon ve amacının belirlenmesi: Ekip üyeleri arasında değerlerin ve yönelimlerin etkili iletişimi gerekir. Takım vizyonu ve ekibin varoluş nedeninin açık olarak tanımlanması üyeler açısından geliştirici; ekip çalışmasında ise motivasyon sağlayan bir değerli çıktıya ilişkin paylaşılmış bir fikirdir. Eğer ekip üyeleri paylaşılmış bir vizyona sahipse; ekipten beklenen yaratıcı çıktıların oluşması için gereken bireysel beceri, uzmanlık ve yetenek havuzları oluşur. Bu havuzun oluşumu işleme yönetimini ekip çalışmasına yönelten önemli güdülerden birisidir.

Ekip içi rollerin dağılımı: Ekip içinde rollerin görüşülmesi, ekip etkinliğine olumlu yönde katkılar yapmaktadır. Üyeler ekibin bütünsel işinin adil ve kişisel becerilere uygun şekilde dağıtılmasını isterler. O nedenle roller açıkça tanımlanıp, ekip üyeleri suçlamadan ve savunmaya geçmeden performans analizi yapabilmelidir. Böylece görevlerin yerine getirilmesinde enerji kaybı yaşanmamış olur.

Ekip çalışma süreçlerinin tanımlanması: Ekip çalışma süreçleri; etkili toplantı yönetimi, karar verme, problem çözme, çatışmaları fırsata çevirme gibi birlikte çalışma becerilerini içerir. Ayrıca bireylerin tanınma, çalışmalara katılma, kabul görme ihtiyacı da ekip çalışmasındaki etkileşimin genel kalitesini belirleyen bir etken olduğu için bu adımların iyi tanımlanması gerekmektedir.

Ekip içinde anlayış ve iş birliğinin geliştirilmesi: Ekip çalışmasının kritik adımlarından birisi farklı bilgi, deneyim ve becerilere sahip kişilerin ortak amaç ve hedefleri başarmak üzere bir araya getirilmesidir. Üyeler arası ilişkilerin güçlü olması için en başından içten ve açık bilgi alışverişi, yüksek performans beklentisinin ifade edilmesi, geribildirim verilmesi ve gelişmiş güven duygusu yaratılması önemlidir.

Ekipler arası ilişkilerin düzenlenmesi: Aynı kurumdaki farklı ekipler arasındaki ilişkiler, ekip üyelerinin bireysel davranışlarından, ekip normlarından ve ekibin geçmişinden etkilenir. Bunun “Biz ve onlar” duygusuna kapılmadan yapılması rekabet yerine iş birliğinin gerçekleşmesini sağlar. Böylece katılımcılar ekip içindeki öğrenme süreçleri ve imkânları sayesinde kendi beceri, yetenek ve uzmanlıklarını geliştirme ve çeşitlendirme fırsatlarını bulmaları kolaylaşmaktadır.  (Ekip liderinin el notları Prof. Dr. Acar Baltaş)

Sonuç olarak;

Ekip çalışması giderek daha çok talep edilen bir eğilim olmakla beraber, dikkat edilmesi gereken noktalar gözden kaçırıldığında avantajlarından çok dezavantajlarının yaşanabileceği bir insan topluluğudur. Bu nedenle ekip çalışmasını benimsemek, yaygınlaştırmak ve iyi bir ekip olabilmek bir organizasyonun genel sağlığını derinden etkilemekte ve kurumun etkinliğine büyük katkı sağlamaktadır.

Sevgilerle..

Aybike Akgün

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir